סקירה וביקורת לספר: ירמיהו בציון מאת דוד ברק גורודצקי


סקירה וביקורת לספר: ירמיהו בציון - דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס
מאת: דוד ברק גורודצקי
ז'אנר: מחקר ועיון
הוצאה לאור: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון

יהודה לייב מאגנס נולד כיהודה ליאון מאגנס בקליפורניה בשנת 1878. הוא היה רב רפורמי ומנהיג ציוני אמריקני ולימים הפך לקנצלר ( תפקיד ששילב בין סמכויות מנהליות לסמכויות אקדמיות ) הראשון של האוניברסיטה העברית.

"מעורבותו של מאגנס בהקמתה ובניהולה של האוניברסיטה העברית הייתה גולת הכותרת של פעילותו בארץ ישראל בשנות העשרים של המאה העשרים, והיא שהייתה מקור סמכותו הציבורית. מאגנס ראה באוניברסיטה העברית מרכז תרבותי עבור העם היהודי, שתפקידן כדבריו 'לבנות חברה מוסרית ברוח נביאי ישראל'. בהתאמה לתפיסתו של אחד העם ולתורת התעודה הרפורמית , תפקידו של מרכז זה היה לבסס את הזהות היהודית ורוח האומה ובה בעת לפנות החוצה אל אומות העולם. בקריאתו של מאגנס לכינון אוניברסיטה של תורה לשמה היו שלובים יחד עקרונות החופש האקדמי והזיקה למסורת היהודית, ובפרט למסורת הנבואית- מוסרית".

האיש בעל הלבוש המוקפד נותר זר בארץ ישראל ,והיה בגרעין זהותו רב רפורמי הנושא את דבר השם, ולדידו,  אמונתו מכפיפה את הפוליטיקה והמוסר לצדק האלוהי.
מאגנס החזיק בחזון מדינה דו לאומית בארץ ישראל, מעין נסיון להעתיק את הפוליטיקה הדתית רפורמית האמריקנית לזירה הפוליטית הציונית בארץ ישראל.

הספר כתוב כעבודת מחקר מרתקת המתמקדת בחשיפת הזיקה בין פעילותו הפוליטית של מאגנס לתפיסתו הדתית, ובשאלת ההנעה הפוליטית של מאגנס ולאופן הפעולה שנבע ממנה.
כמו בכל כתיבת עבודת מחקר טובה מתגלים גם קשיים מאחר ומאגנס לא היה הוגה דעות שיטתי ולא עסק בכתיבה עיונית סדירה,  ואלו לטענתו של המחבר, עדות למרכזיות הממד הדתי.

פרקי הספר ערוכים בשלושה שערים המייצגים את השלבים המרכזיים בהתפתחות התפיסה הדתית והפוליטית של מאגנס בזירות הפעולה השונות שפעל בהן:

השער הראשון מאבחן את התפתחות עמדותיו של מאגנס בארצות הברית ואת השורשים האידיאולוגים והדתיים שלו.

השער השני עוסק בהגותו ובפועלו הפוליטי של מאגנס בשנות העשרים והשלושים לאחר עלייתו לארץ בשנת 1922.

השער השלישי עוסק בהתפתחות עמדותיו הדתיות והפוליטיות של מאגנס בשנות הארבעים.

סוד נחישותו הפוליטית של מאגנס ומקור כוח המשיכה של עמדותיו האידיאליסטיות היה מה שנתפש אצלו כקריאה דתית לפעולה פוליטית,  אך זה היה גם זרע לכשלון מימוש תכניותיו, וכך, כל מעשיו ופעולותיו של מאגנס קופאים יחד עם חזונו בשנת 1948 עם פטירתו על אדמת ארצות הברית לאחר קום המדינה.

אני ממליץ על ספר עיוני מחקרי זה, המתחקה אחר פעולותיו הגיגיו ורחשי ליבו של ד"ר מאגנס שתורת המוסר של נביאי ישראל והמסורת הפוליטית האמריקנית עיצבו את תפיסת עולמו והכיל בתוכו ניגודים רבים כמי שמאמין בליברליזם אמריקאי אך מהלך כשמרן קונסרבטיבי,  רציונליסט פרגמטי שסער ברגשותיו הדתיים.

מאגנס הוא איש רב גוני ומרתק שהשפיע על ההסטוריה הציונית ולא זכה לסיקור מספק אודותיו ואודות פועלו.
ספר מומלץ ורלוונטי מתמיד לאזרחי המדינה שבה הדת והפוליטיקה שזורות האחת בשניה , ולא תמיד מבחירה.