סקירה וביקורת לספר להעיד על העדים מאת דנה אמיר


סקירה וביקורת לספר: להעיד על העדים
מאת: דנה אמיר
ז'אנר: מחקר ועיון
הוצאה לאור: מאגנס - ספרים ברמה אחרת

עד היום , מספר העדויות שנגבו והוקלטו מפיהם של ניצולי השואה עולה על מאה אלף, רובן ככולן עדויות טראומטיות והן שמורות בארכיונים ובספריות ברחבי העולם.
המפתיע הוא אי ההלימה בין כמות העדויות הרבה לבין כמות המחקרים שנעשו עליהן, ולמעשה רק עדויות מעטות יחסית נצפו עד כה ורק חלק קטן מהן שימש לצרכי מחקר והסיבה העיקרית לכך היא המחסור בכלים מתאימים ובמתודולוגיה מתאימה שתאפשר בחינה ומחקר מעמיקים.

דנה אמיר יצאה למסע ובספר זה היא מציגה מודל מחקרי שיוביל לקו מרכזי חדש בחקר עדויות ויתמקד בשחזור התהליכים המנטליים שהובילו לתופעה הנצפית בעדויות השונות וכפועל יוצא עשוי להביא להבנה עמוקה של חוויית ההישרדות ותוצאותיה.

סבתה של אמיר נולדה בלבוב וכל משפחתה נספתה בשואה. במשך שנים רבות היא נהגה לחלום את אותו החלום על אחיה הצעיר והאהוב שימק,  ובו הם עולים יחד על הרכבת לאושוויץ ואז ברגע אחד היא קופצת מהרכבת  ורגע אחרי היא מבינה שאחיה הצעיר שימק נותר עליה בדרכו למחנה ההשמדה.

בפועל היא עלתה לארץ ישראל מעט לפני שהמלחמה החלה , חייל גרמני ירה באחיה למוות ערב אחד ברחוב סמוך לביתם, טרם נשלחו כל משפחתה למחנה הריכוז.
לקראת מותה היא סיפרה לאמיר כי חל שינוי בחלום והיא אינה קופצת מהרכבת אלא ממשיכה בנסיעה יחד עם אחיה הקטן לאושוויץ.

החלום במונחיה של קתי קרות' הוא התעוררות אל החמצת הרגע ומשאלה לעלות לרכבת כדי להדביק את הרגע שבו החמיצה את ההישארות עליה.
במובן זה, החלום הוא מעשה עדות על רגע של הפניית עורף, על האובדן הגדול שרדף אותה כל חייה , תחושת אשמה אדירה על שלא הצילה אותו והנמשל בחלום הוא החלטתה לעזוב את פולין והחלטתו של אחיה להישאר מאחור.

שנים של האזנה לעדויות סמויות וגלויות על טראומה איפשרו לדנה אמיר לזהות ארבעה מודוסים * המבטאים ארבע אופנויות של קריסת השפה לתוך הלקונה הטראומטית.
מודוס מטפורי
מודוס המטונימי
מודוס פסיכו- אקססיבי
מודוס פסיכו- מוזלמני

* מודוס- מעמדו של מצב או אירוע בתודעתו של הדובר, באמצעות סימון המודוס קובע הדובר אם המצב או האירוע התרחשו במציאות או שמדובר ברצון או אשליה

הספר כתוב בפרוזה על גבול השירה במשלב לשוני אקדמי גבוה ובשפה חזקה נועזת ורוויית דמיון.
דנה אמיר מפתחת ומבססת המשגה חדשה המוצגת באופן יסודי ונוקב כולל דוגמאות המובאות מתוך העדויות הגולמיות והספרותיות.
הספר מומלץ מאד לכל מי שרוצה לצלול לתוך עדויות מרתקות ולהתוודע למושגים חדשים , מחקר מעמיק וידע אקדמי שערכו לא יסולא בפז.