סקירה וביקורת לספר מדינת שבטי ישראל מאת דוד גולן


סקירה וביקורת לספר: מדינת שבטי ישראל
מאת: דוד גולן
ז'אנר: מחקר ועיון
הוצאת: ראובן מס

שמו של משה רבנו מוזכר כמעט תמיד יחד עם עשרת הדברות , מעמד הר סיני ותורת ישראל. אך מה אנחנו יודעים על חזונו של משה? מהם המסרים שכיוון אליהם בתורתו ?

משה , בהיותו סמוך על מסורת אבותיו, ביקש להציע לאדם , כל אדם באשר הוא ולא רק ליהודים, חיים מלאי חופש , חופש בחירה ושיחרור האדם שנברא בצלמו של אלוהים , מהיצר החייתי,  בואכה חיים של שלום עם עצמו ועם הסובב אותו, המשיך ופיתח את רעיון השלום של אברהם אבינו ודבריו כוונו לכל אדם באשר הוא.

הכרותו של משה את את הטבע ואת האדם על מהותו ולכל עומקו,  הביאוהו לתובנה השוללת את דרווין ומשנתו.  לדידו של משה רבנו, אין האדם המשך השושלת של החיות אלא יצור שנברא בצלם אלוקים, ומציע לו לאדם לבחור בדרך חיים בהם עשרת הדיברות הם המקור ונר לרגליו.

כאמור, חזונו של משה מופנה לכל אדם באשר הוא , אך תחילה ביקש להכשיר את בני ישראל לקראת חיים במסגרת החברה, להופכם לחלוץ ההולך לפני המחנה האנושי, על מנת שישמשו דוגמא לכל באי העולם להתנהג בדרכי נועם ושלום.

אחד מהקווים המנחים שהתווה משה הוא " ראשית לכל אדם ואדם הוא אח ורע " ולא מתחרה עד חורמה , כל ילדי העולם שייכים לזוג הורים אחד - אדם וחווה והמשמעות,  כולנו אחים.

משה רבנו הבין כי עליו להתמודד עם השיטה הייצרית החייתית הדרויניסטית המנוגדת כליל לעשרת הדיברות ורואה את העולם ככוחני ורוצה לשרוד עליו להתנהג לפי " כל דאלים גבר" .
משה שאב את כוחו מהכרתו הפנימית העמוקה לפיה חשיבתו של הכלל מונעת מההגיון האובייקטיבי העליון האלוהי, ולכן חייבים להשמיע את הקול האחר,  קולם של עשרת הדיברות.

דוד גולן מוסיף ומפרט על דרכו של אברהם אבינו , הגיגיו ותובנותיו כפי שלא הכרנו עד כה , ועל דרכו של משה כממשיכו של אבי האומה, פורס בפנינו את תורת ישראל באופן שמאפשר לכל אדם להבין את השפה התנכית,  והמחשבות שמאחורי המחשבות מוסיפות נופח מעניין ומסקרן עד מאד.

כל הנכתב לעיל הוא קצה קצהו של קרחון ידע ותובנות כפי שמובאים בספר מרתק זה . דוד גולן לוקח אותנו למסע אל מאחורי הקלעים של תקופת משה ומאיר באור בהיר במיוחד סוגיות כגון מזונות האדם, חגי ישראל,  מצוות עשה ואל תעשה ועוד.

ספר עיון מומלץ עד מאד מבית ההוצאה של ראובן מס, פרי עטו ומחקרו של פרופ' דוד גולן המשמש כפרופסור אמריטוס של תולדות יוון ורומא באוניברסיטת חיפה וחבר כבוד של האגודה הישראלית לקידום הלימודים הקלאסיים.