סקירה וביקורת לספר: מחזור וולפסברג תש"ה


סקירה וביקורת לספר: מחזור וולפסברג תש"ה 

עורכות: בלה גוטרמן ונעמי מורגנשטרן

הוצאה לאור: Yad Vashem: World Holocaust Center, Jerusalem


רבותינו הורו שגם מי שיודע את התפילות בעל פה טוב שיתפלל מתוך סידור , כי כוונות המתפלל מתחזקות על ידי המילה הכתובה, ויש וכוונת המתפלל נתקלת במכשולים המסיתים אותה לכיוונים בלתי רצויים,  ודווקא בשעות אלה ניכרת חשיבות הסידור שמחזיר את תשומת ליבו וכוונותיו אל מטרות התפילה.


בחודש אלול 1944 כתב נפתלי שטרן, אסיר יהודי מהונגריה שנכלא במחנה העבודה וולפסברג,  את תפילות ראש השנה. את התפילות כתב מתוך הזיכרון בבדל עיפרון על קרעי שק מלט שאותם רכש בתמורה למנות לחם יקרות ערך.  הכתבים המקוריים מופיעים בספר המרגש הזה.


שטרן כתב את התפילות בחיפזון רב , שבוע לפני ראש השנה ובראשן ציין את התאריך כ"ז באלול התש"ה, שנה שבה הוא סיים את כתיבתן. שנים רבות לאחר שנכתבו התפילות הן נמסרו על ידו למשמרת בארכיון יד ושם.


"כתבתי את זה בכדי שלא תהיה לי טעות עד כמה שאפשר כי אני זוכר את התפילות כבעל תפילה שהתפללתי שנים רבות ... ידוע לי עכשיו שיש הרבה שגיאות מבחינה עברית.."


בסוף מחזור התפילות רשם נפתלי שטרן את שמות הנפטרים בני עירו ואת תאריך פטירתם. 

שטרן שהיה חזן בעיר סאטמר ונודע בקולו הערב, היה שליח ציבור של תפילה שנערכה במחנה.  היה זה מעמד מרגש מאד והאסירים היהודים סיפרו שנים לאחר מכן שלזמן קצר נשכחו גדרות התיל ומגדלי השמירה.


נפתלי שטרן שמר בביתו את דפי תפילת מוסף של ראש השנה ממחנה וולפסברג והחזיקם בתוך המחזור המשפחתי. בכל שנה היה פורש את הדפים ומתפלל בהם,  במשך השנים הנייר החל להתפורר. 

כאשר החליט שטרן למסרם ליד ושם,  הוא פרץ בבכי,  נישק אותם ואמר: " עשיתי מאמץ עליון לשמור על זה, לא ידעתי אז במחנות שהכתוב יהפוך לנכס לאומי... אם ירצה השם יהיה לנגד עיני בראש השנה,  אני אבוא בחגים רק לראות אותו "


נפתלי שטרן נפטר ביום 25 באוגוסט 1989


ספר מיוחד ומרגש מאד וכולל צילומים של הכתבים המקוריים, בנוסף הספר מכיל מאמרים מרתקים על השואה ותפילתה, אודות מחנה וולפסברג,  וכן מאמר אודות תמימי אמונה ותמימי אומנות - כוחה של האמונה בגהינום וכיצד היא נשקפת מנקודת מבטם של אומנים יוצרים.